TRP (Target Rating Point)

TRP (Target Rating Point)

Zveřejněno: Říjen 24., 2017, Petra Vegnerová

Target Rating Point (TRP) je index, který nám dává představu o dosahu a frekvenci reklamních zpráv či jiných strategických sděleních směrem k cílovému publiku. Jednoduše znamená, že v podstatě označuje, kolik lidí nebo diváků v cílové skupině sleduje určitou reklamu. Jedná se o metodu určení účinnosti sdělení.

V praxi TRP pomáhá rozhodovat o tom, do kterého média investovar PR budgety. Základní strategií je investovat na trzích, které umožňují hlubší proniknutí do cílového publika, tj. Vyšší TRP.

 

Jak je vypočítáno?

TRP se počítá pro různá média, jako je televize, rozhlas, tisk, internet nebo offline reklama či sdělení. Postup je téměř stejný pro všechna média s malým rozdílem ve vzorci nebo některými kroky.

Nejpopulárnější mezi všemi médii je televize, která je zde vysvětlena. Nejúčinnější metodou pro televizi je měření TAM (Television Audience Measurement). Zařízení známé jako People Metery se používá k měření času a reklamy, kterou lidé sledují po celý den. Je umístěn v televizi několika tisíců lidí (protože je příliš nákladné) v závislosti na faktorech, jako je umístění, třída a demografie. Ty jsou považovány za vzorky ke studiu celé populace.

 

Rozdíly proti GRP

TRP měří dopad na cílové publikum, zatímco GRP označuje celkové publikum. Například pokud si koupíte 100 GRP pro televizní spot, ale víte, že pouze 50% tohoto publika je ve skutečnosti vaším cílovým publikem, pak byste považovali svůj TRP za 50 za výpočet čistého efektivního nákupu.

 

Výpočet

Pomocí tohoto vzorce je řešen výpočet TRP:

TRP = GRP x Procento cílového publika

Například reklama vysílá s 23 procenty diváků, kteří ji vidí každý dvakrát. Cílová demografická hodnota je 20% z celkového počtu publika.

 

Nejdříve spočtěte GRP, což je reach x průměřná frekvence. Ve výše uvedeném příkladu je míra diváků (23%) x počet shlednutí (2) = GRP. 23 x 2 = 46 GRP.

Nyní tedy GRP (46) x procento cílové skupiny (20%) = TRP

Tedy: TRP = 46 x 0.20 = 9,2 bodů.

Obecně by TRP měl dosahovat průměrných hodnot mezi 100 a 300 za týden. Mimořádně dobré by bylo 400 nebo více a méně než 100 je neúčinné. Skóre 9,2 v tomto příkladu ukazuje neúčinnou reklamní kampaň.

Sdílet článek:

Populární články