Monitora v Rising Star 2019

Technology Fast 50 CE je soutěž, která oceňuje nejrychleji rostoucí technologické společnosti ve střední Evropě. Tento rok se nám podařilo umístit v žebříčku Rising Star, a to na 9. příčce. Kategorie Rising Stars je šance pro

Manažerská shrnutí, analýza a SMS notifikace

Přidali jsme celou řadu nadstandardních služeb, které vám mohou zásadně šetřit čas při práci s monitoringem, tady jsou: Manažerská shrnutí Nově nabízíme denní manažerské shrnutí. Analytik každé ráno projde výsledky a napíše stručné shrnutí v českém

Afinita

Afinita poměřuje konzumaci/sledovanost určitého média cílovou skupinou a porovnává ji s populaci. Sleduje tedy vhodnost využití daného média pro námi určenou skupinu. Vypočítáme ji vydělením TRP/GRP v daném médiu. Pokud jsou tyto dvě veličiny stejné, tj.

GRP (Gross Rating Point)

Kumulovaná sledovanost v populaci nebo cílové skupině, to nám poví výpočet tzv. GRP. Veličina nám popisuje zásah PR kampaně na vzorku široké nebo také univerzální cílové skupině, která odpovídá celkové populaci obyvatel starších 15 let. Jedná

AVE (Advertising Value Equivalent)

V marketingu všem velmi známý a používaná pojem Advertising Value Equivalent. Do češtiny jej můžeme přeložit jako ekvivalentní hodnoty inzerce nebo ekvivalent reklamní plochy, většinou, ale narazíme na zkratku AVE. Jedná se o nejpoužívanější nástroj k

TRP (Target Rating Point)

Target Rating Point (TRP) je index, který nám dává představu o dosahu a frekvenci reklamních zpráv či jiných strategických sděleních směrem k cílovému publiku. Jednoduše znamená, že v podstatě označuje, kolik lidí nebo diváků v cílové

OTS (opportunity to see)

OTS je zjednodušeně příležitost vidět konkrétní sdělení v reklamních médiích.  Označuje, kolikrát měl možnost příslušník určité cílové skupiny kampaně možnost s největší pravděpodobností vidět reklamu či sdělení. To je v podstatě frekvence expozice médií. Používá se při plánování

Mediální dopad

Mediální dopad má za cíl lépe než absolutní počty článků prezentovat skutečný mediální obraz sledovaného subjektu tak, jak se dostává k nejširší skupině posluchačů, diváků a čtenářů médií. Vychází především ze čtenosti (tisk), poslechovosti (rozhlas), sledovanosti