TRP (Target Rating Point)

Target Rating Point (TRP) je index, který nám dává představu o dosahu a frekvenci reklamních zpráv či jiných strategických sděleních směrem k cílovému publiku. Jednoduše znamená, že v podstatě označuje, kolik lidí nebo diváků v cílové

OTS (opportunity to see)

OTS je zjednodušeně příležitost vidět konkrétní sdělení v reklamních médiích.  Označuje, kolikrát měl možnost příslušník určité cílové skupiny kampaně možnost s největší pravděpodobností vidět reklamu či sdělení. To je v podstatě frekvence expozice médií. Používá se při plánování

Mediální dopad

Mediální dopad má za cíl lépe než absolutní počty článků prezentovat skutečný mediální obraz sledovaného subjektu tak, jak se dostává k nejširší skupině posluchačů, diváků a čtenářů médií. Vychází především ze čtenosti (tisk), poslechovosti (rozhlas), sledovanosti