OTS je zjednodušeně příležitost vidět konkrétní sdělení v reklamních médiích.  Označuje, kolikrát měl možnost příslušník určité cílové skupiny kampaně možnost s největší pravděpodobností vidět reklamu či sdělení. To je v podstatě frekvence expozice médií. Používá se při plánování médií nebo výběru média k inzerci.

OTS tedy vypovídá o teoretické možnosti reklamu vidět. Neříká nám nic o tom, zda divák reklamu zaznamenal – byl jen vystaven zásahu. Kolikrát, to nám říká právě OTS.

Vypočítá se jako podíl TRP a Net Reach v konkrétní cílové skupině.

OTS = TRPs/Net Reach

TRP = je index, který nám dává představu o dosahu a frekvenci reklamních zpráv směrem k cílovému publiku. Jednoduše řečeno, v podstatě označuje, kolik lidí nebo audience sleduje konkrétní reklamu či sdělení. Jedná se tedy o metodu určení účinnosti reklamy.

Net Reach = Procento cílové skupiny zasažené během kampaně alespoň jednou.