Mediální dopad

Mediální dopad

Zveřejněno: Říjen 23., 2017, Petra Vegnerová

Mediální dopad má za cíl lépe než absolutní počty článků prezentovat skutečný mediální obraz sledovaného subjektu tak, jak se dostává k nejširší skupině posluchačů, diváků a čtenářů médií. Vychází především ze čtenosti (tisk), poslechovosti (rozhlas), sledovanosti (TV) a měsíční návštěvnosti webu (online).

Jednotkou měření mediálního dopadu jsou GRP body (Gross Rating Points), přičemž jeden GRP bod odpovídá jednomu procentu populace ČR starší patnácti let, tj. skupině 90 000 čtenářů, posluchačů či diváků, kteří mohli být publikovaným příspěvkem osloveni. Čtenář, který mohl přečíst více než jeden příspěvek, je přitom započten vícekrát.

OTS (Opportunity to See) pak udává, kolikrát měl příslušník cílové skupiny průměrně možnost příspěvek přečíst nebo zhlédnout. V případě cílové skupiny všech obyvatel ČR starších patnácti let se: OTS = GRP / 100.

Sdílet článek:

Populární články