GRP (Gross Rating Point)

GRP (Gross Rating Point)

Zveřejněno: Leden 15., 2018, Petra Vegnerová

Kumulovaná sledovanost v populaci nebo cílové skupině, to nám poví výpočet tzv. GRP. Veličina nám popisuje zásah PR kampaně na vzorku široké nebo také univerzální cílové skupině, která odpovídá celkové populaci obyvatel starších 15 let. Jedná se tedy o “koupěschopné” obyvatelstvo, na které má cenu směřovat naše marketingové aktivity.

Jak GRP vypočítáme?

Výpočet získáme součtem sledovaností ratingů jednotlivých inzerátů v kampani. Stačí mám k tomu dva údaje. První reach = dosah, krátíme s průměrná frekvence zásahu. Jednoduchý příklad: Naše kampaň má dosah 15% na určenou cílovou skupinu, průměrná frekvence zásahu je 5 (tj. zasáhne cílovou skupinu 5krát). Tyto dvě čísla spolu krátíme (25 x 5) a vyjde nám GRP 75. Většina výpočtů GRP se pohybuje kolem 100.

GRP a TRP

Target Rating Point (TRP) je často s GRP spojováno. Jedno se totiž o výpočet kumulované sledovanosti v určitém vzorku cílové skupiny. Musíme si tedy určit o jakou část populace nám jde, např. ženy ve věku od 20 – 40 let a podle toho určit procento sledovanosti. Vztah mezi GRP a TRP určuje tzv. afinita neboli míra vhodnosti.

Sdílet článek:

Populární články