GRP (Gross Rating Point)

GRP (Gross Rating Point)

Zveřejněno: Leden 15., 2018, Petra Vegnerová

Kumulovaná sledovanost v populaci nebo cílové skupině –⁠ to nám poví výpočet tzv. GRP. Veličina nám popisuje zásah PR kampaně na vzorku široké nebo také univerzální cílové skupině, která odpovídá celkové populaci obyvatel starších 15 let. Jedná se tedy o „koupěschopné“ obyvatelstvo, na které má cenu směřovat naše marketingové aktivity.

Jak GRP vypočítáme?

Výpočet získáme součtem sledovaností ratingů jednotlivých inzerátů v kampani. Stačí nám k tomu dva údaje. První reach = dosah, násobíme s průměrnou frekvencí zásahu. Jednoduchý příklad: Naše kampaň má dosah 15% na určenou cílovou skupinu, průměrná frekvence zásahu je 5 (tj. zasáhne cílovou skupinu 5krát). Tyto dvě čísla spolu vynásobíme (25 x 5) a vyjde nám GRP 75. Většina výpočtů GRP se pohybuje kolem 100.

GRP a TRP

Target Rating Point (TRP) je často s GRP spojováno. Jedno se totiž o výpočet kumulované sledovanosti v určitém vzorku cílové skupiny. Musíme si tedy určit, o jakou část populace nám jde, např. ženy ve věku od 20–⁠40 let a podle toho určit procento sledovanosti. Vztah mezi GRP a TRP určuje tzv. afinita neboli míra vhodnosti.

Sdílet článek:

Populární články