Afinita

Afinita

Zveřejněno: Duben 17., 2018, Petra Vegnerová

Afinita poměřuje konzumaci/sledovanost určitého média cílovou skupinou a porovnává ji s populaci. Sleduje tedy vhodnost využití daného média pro námi určenou skupinu.

Vypočítáme ji vydělením TRP/GRP v daném médiu.

Pokud jsou tyto dvě veličiny stejné, tj. cílová skupina je srovnatelná s populací, je hodnota afinity 1. Když je afinita > 1 tak poznáme, že je lepší kampaň zacílit je na určitou skupiny ne na celou populaci a obrácen, pokud je afinita < 1 je vhodné zacílit na celou populaci.

U afinity platí přímá úměra s cílovou skupinou. Čím je větší tím lepší je zásah na skupinu.

Sdílet článek:

Populární články